Завдання на 2017/2018 навчальний рік та оздоровчий період 2018 року.

Керуючись Державною Національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), спираючись на досягнення дошкільної освіти та враховуючи недоліки, колектив закладу дошкільної освіти №289 продовжує працювати над єдиною науково – методичною темою:

«Формування в дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності в контексті компетентнісного підходу до навчально – виховного процесу»

Пріоритетні завдання:

1. Виховання любові до рідного краю, рідної природи, в процесі ознайомлення з українськими традиціями, звичаями.

2. Виховання екологічної свідомості дітей шляхом формування системи екологічних знань та уявлень про природу.

3. Удосконалення фізичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом активізації рухової діяльності, виховання здорового способу життя, використання здоров’язберігаючих технологій.

Методична робота з кадрами

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

№ з/п Вид вивчення Термін виконання Об’єкт Суб’єкт Мета вивчення Форма підведення підсумків Перевірк виконаннянаданипропозиц Примітка
1. Оперативний контроль Стан готовності до нового навчального року Вересень Всі вікові групи Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Вивчення виконання програмових та санітарно-гігієнічних вимог. Інформація на виробничій нараді, зборах До 15.09
2. Оперативний контроль Стан роботи з образотворчого мистецтва та сформованості навичок у дітей Жовтень Групи середнього, старост дошкільного віку Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Контроль за виконанням річного плану, сформованості навичок з образотворчого мистецтва у дітей Інформація, рекомендації Через два тижня
3. Тематичне вивчення Патріотичне виховання дошкільників шляхом виховання любові до рідного краю, природи Листопад Гр.№ 6 (6р.ж.), гр. № 4, 8 (5 р.ж.) Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Вивчення результативності діяльності щодо патріотичного виховання дошкільників в процесі ознайомлення з народними традиціями, звичаями оптимізації взаємодії педагогів з батьками Інформація до педради Грудень
4. Оперативний контроль Стан вивчення роботи з логіко-математичних здібностей дітей Грудень Групи старшого дошкі льного віку Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Вивчення результативності діяльності педагогів щодо роботи з розвитку логіко-матетатич них умінь та здібностей дошкільників Інформація, рекомендації Через два тижня
5. Комплексне вивчення Стан навчально-виховної роботи в групі Січень Гр.№ 7 (6 р.ж.) Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Вивчення стану життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку Інформація до наради при завідувачі Лютий
6. Тематичне вивчення Виховання екологічної свідомості у дітей шляхом комплексного підходу до їх розвитку, навчання, виховання Лютий Гр.№ 3, 5 (4 р.ж.) Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Вивчення результативності діяльності педагогів щодо поглиблення роботи з екологічного виховання дошкільників Інформація до педрад Березень
7. Оперативний контроль Стан вивчення роботи з розвитку зв’язного мовлення Березень В усіх вікових групах Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Вивчення результативності діяльності педагогів щодо роботи з розвитку зв’язного мовлення дошкільників Інформація на нараді при завідувачі Через два тижня
8. Оперативний контроль Стан вивчення роботи з рухової активності дітей, виховання здорового способу життя Квітень Групи молодшого, середнього дошкільного віку Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Вивчення результативності діяльності педагогів щодо роботи з рухової активності дошкільників Інформація, рекомендації Через два тижня
9. Оперативний контроль Вивчення стану роботи з профілактики дитячого травматизму, забезпечення безпеки життєдіяльності дітей Травень Всі вікові групи Завідувач Голобородько В.І., вихователь-методист Верхівська О.А. Оперативна оцінка стану роботи з профілактики дитячого травматизму та забезпечена безпеки життєдіяльності дітей Інформація на нараді при завідувачі За необхідністю
21:54
Методична робота в ЗДО будується на основі державних нормативних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньо - виховної роботи з дітьми (Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Національної доктрини розвитку освіти), навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів.

/Files/images/metodist.jpg

РЕЖИМ ДНЯ 2017/2018 навчальний рік wym-1506063270247

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2017/2018 навчальний рік wym-1506064481507


Кiлькiсть переглядiв: 212