Завдання на 2018 / 2019 навчальний рік

та оздоровчий період 2019 року.

Керуючись Державною Національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), спираючись на досягнення дошкільної освіти та враховуючи недоліки, колектив закладу дошкільної освіти №289 продовжує працювати над єдиною науково – методичною темою:

«Формування в дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності в контексті компетентнісного підходу до навчально – виховного процесу»

Пріоритетні завдання:

1. Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку.

2. Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку через інтеграцію різних видів діяльності.

3. Удосконалення фізичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом активізації рухової діяльності, виховання здорового способу життя, використання здоров’язберігаючих технологій.

Завдання на літній період 2019 рік:

1. Забезпечити збереження та зміцнення здоров'я дитини, формування інтересу та позитивного ставлення до рухової активності, здорового способу життя та свідомого ставлення до свого здоров’я.

2.Реалізувати систему заходів, спрямованих на оздоровлення та фізичний розвиток дітей, їх моральне виховання, розвиток допитливості, спостережливості, формування культурно-гігієнічних та трудових навичок.

3.Здійснювати педагогічну та санітарну просвіту батьків з питань виховання та оздоровлення дітей в літній період.

Методична робота в ЗДО будується на основі державних нормативних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньо - виховної роботи з дітьми (Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Національної доктрини розвитку освіти), навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів.

* НАКАЗ про організацію МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ на 2018/2019 навчальний рік wym-1533029708709

/Files/images/metodist.jpg

* РЕЖИМ роботи ЗДО 2018 / 2019 wym-1533023467723

* РЕЖИМ роботи на КАНІКУЛИ 2018/2019 wym-1533026332870

* РЕЖИМ роботи ЛІТО 2019 р. wym-1533025858754


Кiлькiсть переглядiв: 345