Методична робота в ЗДО будується на основі державних нормативних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньо - виховної роботи з дітьми (Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Національної доктрини розвитку освіти), навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення освітнього процесу, напрямків діяльності педагогів.

Зміст методичної роботи реалізується через такі колективні форми роботи:

-інструктивно-методичні наради;
- педагогічні ради;
- педагогічні читання;
- теоретичні семінари;
- семінари-практикуми;
- колективні перегляди освітнього процесу
Групові:
- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
- робота творчих груп;
- консультації

Педагогічні ради 2018/2019 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконан
1. Педрада №1 «Завдання педагогічного колективу на 2018 / 2019 навчальний рік».
1. Підсумки літньої оздоровчої компанії 2018 року.
2. Інформація про матеріали міської та районної серпневих педагогічних конференцій.
3. Обговорення та затвердження плану роботи закладу дошкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік. 4. Затвердження чинних комплексних програм для реалізації завдань інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти. 5. Затвердження парціальних програм для реалізації завдань варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти 6. Обговорення та затвердження форми планування (перспективне, календарне) освітньої роботи. 7. Затвердження навчального навантаження та розподіл занять на тиждень в кожній віковій групі.
8. Підсумки результатів огляду дошкільного закладу з підготовки до нового навчального року.
Серпень Завідувач Голобородько В.І.

Вихователь-методист Верхівська О.А.

2. Педрада № 2
1. Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку. (За результатами тематичного вивчення. Доповідь додається)
2. Формування у дітей навичок компетентності, розвиток уміння здійснювати математичні та логічні операції на основі впровадження системи інтегрованого навчання.
3. Інтегроване навчання, як одна з передумов якісної підготовки дитини до школи (планування інтегрованої системи роботи, методи та прийоми роботи, особливості реалізації принципів інтегрованого навчання)
4. Методичні рекомендації «Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку»
5. Презентація розроблених конспектів інтегрованих занять, розваг з даної тематики.
Листопад Завідувач Голобородько В.І.

Вихователь-методист Верхівська О.А.

Вихователь Кутняк Т.Г.

Вихователі груп
3. Педрада №3
1. Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку через інтеграцію різних видів діяльності (За результатами тематичного вивчення.)
2. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників.
3. Про використання таблиць з мнемотехники та асоціативних карток для стимулювання мовленнєвої активності дошкільників (майстер-клас). 4. Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників (дискусія).
5. Методичні рекомендації «Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» Аукціон методичних розробок, дидактичних ігор, посібників з мовленнєвого розвитку дошкільників (презентація).
Лютий Завідувач Голобородько В.І.

Вихователь-методист Верхівська О.А.

Вихователь Гречаніченко Л.Г.

Верхівська О.А. Вихователі груп
4. Педрада № 4
1. Про підсумки роботи закладу освіти у 2018/2019 навчальному році. (Доповідь). 2. Про результати освітньої роботи, засвоєння програмового матеріалу дітьми всіх вікових груп. (Доповідь)
3. Готовність майбутніх першокласників до навчання у школі.
4. Визначення пріоритетних напрямків роботи закладу освіти на наступний навчальний рік та індиві­ду­альних завдань педагога. (Інформація)
5. Про результати атестації педпрацівників.
6. Про організацію оздоровчо-профілактичної роботи в дошкільному навчальному закладі влітку. (Інформація)
7. Про підготовку дошкільного навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період.(Інформація)
Травень Завідувач Голобородько В.І.

Верхівська О.А. Вихователь-методист


Семінар 2018/2019 навчальний рік

Тема: Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку.

Мета: удосконалення теоретичного та практичного рівня знань та умінь вихователів з питань логіко-математичного виховання дітей дошкільного віку.

Керівник: Верхівська О.А., вихователь-методист

Термін: Вересень 2018 р. – листопад 2018 р.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. 1. Логіко-математичний розвиток дитини та його значення для розвитку інтелектуальних здібностей дитини.(Доповідь)
2. Логічні та математичні операції. Системність, послідовність викладання та узагальнення матеріалу. (З досвіду роботи) 3. Створення умов щодо розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку.(Дискуссія)
Вересень Завідувач Голобородько В.І. Вихователь Ямненко В.П. Вихователь-методист Верхівська О.А
2. 1. Форми роботи, та види діяльності, що сприяють розвитку логіко-математичних здібностей дітей. (Доповідь)
2. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання інноваційних технологій.(Круглий стіл)
3. Планування роботи щодо розвитку логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку. (Рекомендації)
Жовтень Завідувач Голобородько В.І. Вихователь-методист Верхівська О.А. Вихователь-методист Верхівська О.А.
3. 1. Робота щодо підвищення педагогічної обізнаності батьків з питань формування початкової математичної уяви та розвитку логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку.
2. «Скринька педагогічних знахідок».(Презентація педагогічних знахідок з розвитку логіко-математичного розвитку дітей, роботи з батьками)
Листопад Вихователь – методист Верхівська О.А. Вихователь – методист Верхівська О.А.

Семінар-практикум 2018/2019 навчальний рік

Тема: Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку через інтеграцію різних видів діяльності

Мета: Розглянути особливості роботи по формуванню мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, дати змогу педагогам різнобічно та поглиблено розглянути окремі напрямки організації роботи з дітьми з даного питання. Сприяти розвитку професійної майстерності вихователів

Керівник: Верхівська О.А., вихователь-методист.

Термін : Січень 2019 р.- квітень 2019 р.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Теоретична частина 1.Психолоічні, вікові аспекти мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Практична частина
1. Класифікація мовленнєвих занять
Січень Вихователь – методист Верхівська О.А. Вихователі груп
2. Теоретична частина
1. Засоби, методи, прийоми роботи з розвитку мовлення. Практична частина 1.Інтерактивні технології розвитку мовлення.
Лютий Вихователь – методист Верхівська О.А. Вихователі груп
3. Теоретична частина
1. Використання інноваційних технологій в розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку Практична частина 1.Інноваційні технології розвитку мовлення (презентація)
Березень Вихователь – методист Верхівська О.А. Вихователі груп
4. Теоретична частина
1. Роль сім’ї в розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Практична частина
1. Традиційні та нові форми роботи з батьками з розвитку мовленнєво-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку.
Квітень Вихователь – методист Верхівська О.А. Вихователі груп

Консультації 2018/2019 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 «Спілкуємось з батьками вихованців» Вересень Вихователь-методист Верхівська О.А.
2 «Спостережливий вихователь. Який він?» Жовтень Вихователь-методист Верхівська О.А.
3 «Подалання агресивної поведінки дітей» Листопад Вихователь-методист Верхівська О.А.
4 «Іграшки – моральні путівники дошкільників» Грудень Вихователь-методист Верхівська О.А.
5

«Проектно-дослідницька діяльність дошкільників»

Січень Вихователь-методист Верхівська О.А.
6 «Гендерне виховання. Що це і для чого» Лютий Вихователь-методист Верхівська О.А.
7 «Розвиток образотворчих здібностей дітей засобами нетрадиційного малювання» Березень Вихователь-методист Верхівська О.А.
8 «Використання нетрадиційного обладнання з фізкультурно-оздоровчої роботи» Квітень Вихователь-методист Верхівська О.А.
9 «Безпека життєдіяьності дітей – важливий аспект освітнього процесу» (дитячий травматизм та його профілактика)
Травень Вихователь-методист Верхівська О.А.
Кiлькiсть переглядiв: 392