2018 / 2019 навчальний рік

Патріотичне виховання у закладі дошкільної освіти


/Files/images/x_d5e4facf.jpg

Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася.

У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

До основних завдань патріотичного виховання дошкільнят належать:

формування любові до рідного краю: причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);
• формування духовно-моральних взаємин;
• формування любові до культурного спадку свого народу;
• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
• почуття власної гідності як представників свого народу;
•прищеплення любові та поваги до ровесників, батьків, сусідів, інших людей, які оточують дитину.

/Files/images/ukr_nar_tradits/выночек.jpg

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення: сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу.
Позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей: мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер, усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями.

Педагогам варто приділяти увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких, адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога - необхідно проявляти ці почуття у повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й теплоту рідної домівки.

Патріотичне виховання передбачає також ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. При цьому акцент необхідно робити на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього. Дошкільникам слід давати уявлення про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо), її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об’єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори, природні заповідники), характерні для певної місцевості кліматичні умови тощо.

/Files/images/ukr_nar_tradits/калина.jpg

Треба розповідати маленьким патріотам про назви рідного міста або села, найближчих вулиць, площ, столиці нашої Батьківщини, про її визначні місця. Також дітей дошкільного віку слід ознайомлювати із державною символікою України: прапор, герб, гімн.

Цікавою і корисною для них може бути інформація про людей, які прославили нашу країну: художників, композиторів, письменників, винахідників, учених, мандрівників, філософів, лікарів, спортсменів та характерні риси українського народу взагалі - миролюбність, доброзичливість, гостинність, працелюбність, творчість, мудрість тощо.

Ще одним важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців: житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка; народних ремесел: гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо; символів: верба і калина, вінок, рушник.

/Files/images/ukr_nar_tradits/Хата.jpg

Українська хата.

/Files/images/ukr_nar_tradits/,)Укр хата.jpg

Українське народне вбрання


/Files/images/ukr_nar_tradits/1312963294.jpg

Народні музичні інструменти


/Files/images/ukr_nar_tradits/Музичны ынстр.JPG

Народні музичні інструменти України – це яскрава сторінка історії музичної культури українського народу. Духові інструменти: волинки, жалійка, брьолка, свирілі,кувички,свистульки, окарини, сопілка та її різновиди, сурми, трембіта, ріг, ріжки, володимирський ріжок. Струнні інструменти: бас, басоля, контробас, ліра, скрипка, торбан, цимбали, кобза-бандура.

Серед музичних інструментів особливою гордістю у музичному житті українського народу була кобза-бандура, з якою тісно пов'язаний героїчний епос українського народу, його життєва та волелюбна вдача. Кобза-бандура завжди супроводжувала виконання українських дум.

Ударні та шумові музичні інструменти: ложки дерев"яні, тріскачки, накри, рубель.

Український народний танець "Гопак"


/Files/images/ukr_nar_tradits/гопак.jpg


У формуванні патріотично налаштованої особистості вагомою є роль народних традицій та обрядів: вони привертають увагу дошкільників до цінностей предків, створюють позитивний настрій, розкривають основи правомірної поведінки. В процесі ознайомлення з традиціями і звичаями емоційний досвід дітей збагачується новими враженнями, розширюється коло їхніх знань про довкілля, зокрема про близьких людей та свою малу Батьківщину.

Свято "Різдво Христове"

/Files/images/ukr_nar_tradits/стыл.jpg

/Files/images/ukr_nar_tradits/Рыздвяны свята.jpg /Files/images/ukr_nar_tradits/рыздвяна вечеря.jpg

Залучення дітей до підготовки і відзначення свят народного календаря пробуджує в них любов до рідної землі, повагу до людей праці, інтерес до історії своєї країни.

/Files/images/ukr_nar_tradits/Масляница.jpg /Files/images/ukr_nar_tradits/масляна.jpg

Свято Вербна Неділя та Свята Пасха


/Files/images/ukr_nar_tradits/Свято вербиці.jpg

Писанка - одна зі стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення, віру.Пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва її походить від слова "писати", тобто прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморфним (риби, птахи, звірі, людина), пейзажним орнаментами, християнськими символами. Зрештою, писанка - це символ весни, сонця, повернення природи до життя.

Свято Івна Купала/Files/images/ukr_nar_tradits/Ивана купала.jpg /Files/images/ukr_nar_tradits/купала.jpg

/Files/images/ukr_nar_tradits/купала2.jpg


Виховання любові до Батьківщини, гордості за свою країну має поєднуватися із формуванням доброзичливого ставлення до культури інших народів, до кожної людини окремо, незалежно від кольору шкіри та віросповідання. Необхідно сприяти формуванню в дітей етики міжнаціонального спілкування, яка передбачає симпатію, доброзичливість, повагу до людей різних національностей, що живуть в Україні, інтерес до їхнього буття, культури, традицій і звичаїв.

Кращому засвоєнню навчального матеріалу сприяють розглядання картинок, фотографій, перегляд відеофільмів, ілюстрування подій і явищ

Не менш ефективною формою освітньої роботи з патріотичного виховання дошкільників є проведення спільних з батьками заходів: проектна діяльність, свята, розваги, виставки, конкурси, екскурсії.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки. Однак це лише передумови.

Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася.

У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.


ДО ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНЯТ НАЛЕЖАТЬ:

• формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);

• формування духовно-моральних взаємин;

• формування любові до культурного спадку свого народу;

• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

• почуття власної гідності як представників свого народу;

• толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.


ЯКЩО РОЗГЛЯДАТИ ПАТРІОТИЗМ ЧЕРЕЗ ПОНЯТТЯ „СТАВЛЕННЯ”, МОЖНА ВИДІЛИТИ ДЕКІЛЬКА НАПРЯМКІВ:

1) ставлення до природи рідного краю, рідної країни;

2) ставлення до людей, які живуть в рідній країні;

3) ставлення до моральних цінностей, традицій, звичаїв, культури;

4) ставлення до державного устрою.

Кожен із цих напрямків може стати змістом освітньо-виховної діяльності з дітьми, і кожен внесе свій внесок в соціалізацію особистості дитини за умови врахування особливостей розвитку дітей.

Дитина старшого дошкільного віку може і повинна знати, як називається країна, в якій вона живе, її головне місто, столицю, своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні місця, яка природа рідного краю та країни, де дитина живе, які люди за національністю, за особистими якостями населяють її країну, чим прославили вони рідну країну і увесь світ, що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни.


ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ РОБОТИ З ДІТЬМИ ПО ОЗНАЙОМЛЕННЮ З РІДНИМ МІСТОМ:

1. Історія міста. Назва. Чому тут виникло поселення людей?

2. Найбільша площа. Моя вулиця. На якій вулиці розташований мій дитячий садок? Вулиці нашого міста.

3. Визначні місця нашого міста. Пам’ятники, будівлі, музеї, театри.

4. Праця дорослих. Підприємства нашого міста. Чим прославлене місто.

5. Герб міста. Які символи на ньому зображені. Як вони пов’язані з історією та працею людей в нашому місті.

6. Видатні люди рідного міста. Чиїми іменами названі вулиці, школи, підприємства. Чому? Які люди прославили наш край?

7. Природа рідного міста. Які дерева, квіти прикрашають вулиці міста. Яких рослин найбільше. Як називається ріка, на березі якої розташоване місто. Які корисні копалини є в нашому краї, місті.

8. Культура рідного міста. Які музеї, театри, бібліотеки є в місті. Навчальні заклади, школи, дитячі садки.

9. Культура поведінки в рідному місті. Як поводити себе на вулиці, в транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських святах.

10. Відпочинок у нашому місті. Де люблять відпочивати жителі рідного міста. Які є традиції, свята. День міста.

11. Захисники нашого міста. Хто слідкує за спокоєм, добробутом людей у місті. Хто допомагає людям в надзвичайних ситуаціях. Хто такі ветерани. Як в нашому місті святкують День Перемоги.

Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ З ПИТАНЬ

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

* Інститут проблем виховання НАПН України ipv.org.ua/publications/zbirnuk.html

* Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи psyua.com.ua

* Український інститут національної пам’яті memory.gov.ua/publication

* Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка uisr.org.ua

* Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського nuou.org.ua/nauka/naukovi-publikatsii.html

* Рада Європи (посібник «Демократичне управління школою) http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/EDCPACK_EN.asp

* Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (методичний посібник «Роль педагога в посиленні патріотичного виховання») moippo.mk.ua/index.php/vixovna-robota

* Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (досвід роботи педагогічних працівників Черкащини та методичні брошури з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді) http://library.ippro.com.ua

* Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді ukrjuntur.org.ua

* Ліга старшокласників Черкащини liga.ed-sp.net

* Пластовий портал plast.org.ua

* Благодійний фонд «Героїка» http://geroika.org.ua/

* Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну» http://stop-war.org.ua/rekom.php; http://stop-war.org.ua/view_news14.php?id=61

* Історична правда istpravda.com.ua

* Лікбез likbez.org.ua

* Пам’ятаємо загиблих memorybook.org.ua

* Центр досліджень визвольного руху cdvr.org.ua

План

заходів з патріотичного виховання на 2018/2019 н.р.

№ з\п Назва заходу Термін Відповідальний Форма відбиття
Заходи з педагогами
1 Ознайомити з нормативно-правовими документами з питань патріотичного виховання, витягами з державних документів XI Завідувач ЗДО
2 Консультація щодо систематизації навчальних посібників, методичних розробок з патріотичного виховання X Вихователь-методист
3 Надання рекомендацій щодо оформлення осередків українського побуту XI Вихователь-методист
4 Конкурс на краще оформлення національного куточка XII Вихователь-методист
5 З Оновити на сайті ЗДО сторінку з патріотичного виховання I Вихователь-методист
6 Проведення тижня української мови та писемності «Я розмовляю українською» II Вихователь-методист
7 Проведення тижня «Шевченко – великий український поет» III Вихователь-методист
8 Розробити посібник з святами та розвагами: · обрядовість зимового циклу; · обрядовість весняного циклу; · літні звичаї та обряди; · осінні звичаї та обряди. IV Вихователь-методист, вихователі: Ямненко В. П., Коломієць Т.О., Гречаніченко Л. Г., Гулага О. П.
9 З метою самоосвіти опрацювати Дробязко О.В. Маленьким українцям – про державні символи і не тіль­ки... / О. В. Дроб'язко // Заклад дошкільної освіти. – 2010. – № 3. – С. 10-35. V Вихователь-методист
10 Методичні посиденьки «Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку» VI Вихователь-методист
11 Організувати серед вихователів конкурс методичних розробок, конспектів занять з патріотичного виховання VIII Вихователь-методист
Заходи з дітьми
1 Свято народної пісні та гри XI Муз. керівники
2 Екскурсії для дітей, знайомство музеєм українського побуту. X Вихователі
3 Розвага «Українська осінь» XI Муз. керівники
4 Тематичне заняття з патріотичного виховання «Ми маленькі українці» XII Вихователі
5 Розвага «Щедрий вечір» I Муз. керівники
6 Літературний вечір до дня української мови та писемності на тему: «Я розмовляю українською» II Вихователь-методист, муз. керівники
7 Взаємозв’язок дитячих колективів ДНЗ та ЗОШ, спортивна розвага «Козаки і козачата» III Вихователь-методист ДНЗ, завуч ЗОШ
8 Дитячий фестиваль «Колискова пісня» IV Муз. керівники
9 Музично-тематичне заняття «День Перемоги» із запрошенням ветеранів» V Муз. керівники
10 Обрядове свято «Зелена неділя» VI Муз. керівники
11 Літературно-музична розвага «Ми діти твої, Україно» VIII Муз. керівники
Заходи з батьками
1 Виставка-ярмарок «Осінні українські фантазії» XI Вихователі
2 Анкетування «Стосунки різних поколінь у сім’ї» I Вихователі
3 Зустрічи в родинній світлиці «Народна педагогіка про виховання дітей в сім’ї» IV Вихователь-методист
4 Фізкультурне свято «Козацькому роду нема переводу» VI Муз. керівники
Кiлькiсть переглядiв: 2614