Головними завданнями психологічної служби ЗДО є:

1. Підвищення психологічної культури педколективу та утворення стабільного психологічного клімату;

2. Допомога вихователям у забезпеченні особисто-орієнтованого підходу до кожної дитини з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей дітей при організації їх виховання та навчання;

3. Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого садка в адаптації до нового середовища;

4. Психологічна робота з психопроблематичними дітьми – діагностична та корекційно-розвивальна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку;

5. Виявлення готовності дітей 6го року життя до навчання у школі та розвиток пізнавальних процесів;

6. Консультаційна робота, надання практичних рекомендацій адміністрації ЗДО, вихователям та батьками щодо психологічних проблем виховання дітей:

- активна участь у проведенні постійно-діючого семінару-практикуму для вихователів усіх груп на тему: «Оздоровчо-профілактична робота з дошкільниками під час прогулянок»;

- робота у клубі «Турботливі батьки» - проведення засідань на різноманітні психологічні теми (Теми: 1. «Від колиски до шкільного порога», 2.«Становлення особистості дитини-дошкільника», 3.«Її величність дитина. Яка вона?», 4.«Діагностика сім’ї», 5.«Майбутні школярі»).

Пріоритетними напрямками та змістом діяльності психологічної служби в роботі з дошкільниками є:

1. Адаптація дітей до закладу дошкільної освіти.

1.1. Профілактика дезадаптації

• Бесіди та знайомство з батьками дітей;

• Анкетування батьків, збір анамнезу;

• Психологічна просвіта батьків;

• Психологічна просвіта педагогічного колективу;

• Індивідуальне консультування батьків про шляхи допомоги дитині в адаптації;

• Надання аналітичного звіту про організацію профілактики дезадаптації.

1.2. Контроль за адаптацією новоприбулих дітей

• Відвідування занять та спостереження за дітьми.

• Психологічна діагностика емоційного стану дітей.

• Бесіди з вихователями з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації.

• Розробка рекомендацій батькам, вихователям.

1.3. Психологічний супровід дітей раннього віку 1-3 років

• Спостереження за психічним розвитком дитини під час перебування у дошкільному закладі.

• Консультування батьків з питань розвитку мовлення, предметної діяльності. дитини, спілкування з однолітками та дорослими, ігрових рухів.

• Розробка та надання рекомендацій вихователям.

1.4. Профілактика загострення кризи 3-х років

• Діагностика психічних вікових новоутворень та виявлення порушень у розвитку.

• Спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі.

• Бесідизвихователями про вікові та індивідуальні особливості.

• Розвивальні заняття з дітьми щодо розвитку основних психічних функцій та корекції розладів.

• Консультування батьків про допомогу дитині в подоланні кризових виявів та особливості виховання дитини 3-х років.

• Проведення занять з розвитку психічних функцій, навичок спілкування, пізнавальних процесів, емоційної сфери.

• Розвиток статевої ідентичності.

2. Психологічна підготовка дітей до школи

2.1. Вивчення готовності дітей до школи.

• Психодіагностичне обстеження готовності до школи дітей 5-6 річного віку.

• Складання загальної відомості готовності дітей до школи.

• Розробка рекомендацій вихователям та батькам щодо супроводу дітей.

• Складання індивідуальних та групових розвивальних та кореційних програм.

• Визначення ступеню соціалізації дошкільників.

• Повторна психодіагностика.

• Складання психологічних характеристик для школи.

• Надання аналітичного звіту про організацію роботи з майбутніми першокласниками.

2.2. Допомога у розвитку функцій, необхідних для навчання у школі.

• Побудова індивідуальних та групових занять із дітьми, які потребують розвитку шкільної зрілості з аспектів:

- розвиток пізнавальних інтересів, допитливості, довільності

- розвиток мисленевих операцій: аналізу, синтезу, класифікації, порівняння тощо;

- корекція рис характеру - пасивності, боязливості, замкнутості.

• Консультування вихователів щодо побудови програм індивідуального розвитку дитини.

• Надання аналітичного звіту про психологічну готовність дітей 5-6 років до навчання у школі

3. Оптимізація освітнього процесу.

3.1. Оптимізація освітнього процесу.

• Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі.

• Вивчення взаємин у дитячому колективі.

• Консультації та рекомендації вихователям за проблемами.

• Добір розвивальних ігор та вправ для дітей.

• Допомога у налагодженні контактів з батьками.

3.2. Участь у роботі атестаційної комісії .

• Психодіагностика вихователів, які атестуються.

• Консультації та рекомендації вихователям, які атестуються.

3.3. Психологічна просвіта.

• психолого-педагогічні семінари для вихователів.

• консультації, практичні рекомендації для батьків та вихователів.

3.4. Робота з вихователями

• вивчення індивідуальних особливостей педагогічних працівників

• вивчення професійних та особистісних якостей

• вивчення психологічного клімату у педагогічному колективі закладу..

4. Методична робота

4.1. Підготовка (розробка) навчальних, корекційних і розвивальних програм з розвитку пам'яті, уваги, мислення, сприймання.

4.2. Підготовка (розробка) програм психодіагностичних досліджень для різних вікових груп:

- 3-4 роки;

- 4-5 років;

- 5-6 років;

4.3. Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо).

Кiлькiсть переглядiв: 366