Організація харчування дітей в КЗ "ЗДО № 289"

В закладі дошкільної освіти проводиться систематична робота з організації харчування дітей під спільним контролем з боку адміністрації, медичного персоналу та громадськості відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Проохорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування унавчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних комунальних закладах дошкільної освіти та інтернатних навчальних закладах», Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти»; Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 від 26.02.2013), наказу МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Відповідальною за організацію повноцінного та якісного харчування дітей згідно з затвердженими нормами харчування призначена сестра медична старша Сорокіна Олена Леонидівна.

Комірник Ладанова О.А. своєчасно подає заявки на продукти харчування згідно перспективного меню, постійно здійснює контроль за якістю продуктів харчування і продовольчої сировини, наявністю супровідних документів, які свідчать про їх походження та якість(сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо), за строками їх реалізації та умовами зберігання продуктів харчування. Робітники харчоблоку та комори додержуються вимог санітарного законодавства при збереженні та приготуванні продуктів, технології приготування страв, поточності виробничого процесу, повноти закладки продуктів і виходу страв, якості приготування їжі. Працівники харчоблоку додержуються правил особистої гігієни, належного санітарного стану приміщень харчоблоку та санітарного одягу.

Слід зазначити, що харчоблок в основному забезпечено необхідним технологічним обладнанням, холодильним обладнанням, посудом різного розміру і призначення, засобами вимірювання, інвентарем .

Сестрою медичною старшою та кастеляншею правильно і своєчасно ведеться документація відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти , затвердженої наказом МОН тат МОЗ України 17.04.2006 № 298-227 зі Змінами, затвердженими спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165.

Радою з організації харчування складалося меню з урахуванням виконання норм харчування.

Виконання натуральних норм – основний показник оцінки ефективності створеної системи раціонального харчування в закладі дошкільної освіти.

Для поточного контролю за виконанням норм харчування кожною дитиною cестрою медичною старшею ведеться Журнал виконання натуральних норм. На підставі даних цього Журналу (електронна форма) проводиться щоденний аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція.

Кожного місяця робиться підсумок по виконанню норм харчування і виводиться відсоток (в ході перевірки аналізувалися аналітичні матеріали щодо організації харчування дітей: порівняльні таблиці виконання грошових та натуральних норм за навчальний рік).

Крім того, обов’язково проводиться розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів, вуглеводів) відповідно до хімічного складу та енергетичної цінності продуктів харчування (згідно з діючою Інструкцією). Слід відзначити, що електронний звіт (розроблений в ЗДО №289) дає можливість відстежувати розрахунок основних інгредієнтів їжі щоденно.

Забезпечено з 01.01.2018 виконання грошових норм харчування вихованців закладу дошкільної освіти №289:

1.1. Вікова група від 1-го до 3-х років -18,00 грн. (із розрахунку: 7,20 грн. – бюджетні кошти та 10,80 грн. – батьківська плата).

1.2. Вікова група від 3-х до 6-ти років - 23,00 грн. (із розрахунку: 9,20 грн. – бюджетні кошти та 13,80 грн. – батьківська плата).

У закладі дошкільної освіти організовано оптимальний питний режим ( завозиться питна вода «Роганська» гарантованої якості у 19-ти літрових ємностях з помпами на кожну групу (за позабюджетні кошти).

Адміністрацією ЗДО №289 постійно здійснюється контрольно-аналітична діяльність щодо організації харчування дітей згідно

постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу МОЗ та МОН України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти»; Із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 від 26.02.2013, наказу МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти», результати якої обговорюються на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах розміщуються на тематичних стендах «Організація харчування» в усіх вікових групах.

Завідувачем у місячному плані заплановано щоденне вивчення стану організації харчування дітей. Узагальнення матеріалів за підсумками вивчення питань організації харчування проводиться своєчасно у діловому щоденнику контролю. Щомісяця складаються звіти щодо якості організації харчування, за потребою інформації, аналітичні довідки. Узагальнення результатів проведення контролю здійснюється у вигляді діаграм та схем із зазначенням висновків та пропозицій.

Ділова документація по забезпеченню внутрішнього контролю за організацією харчування у ЗДО №289 відповідає нормативним вимогам. Адміністрація ЗДО №289 постійно працює над удосконаленням системи контролю.

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку у ЗДО №289 задовільний. Система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться у робочому стані. Відповідно до графіку проводиться дератизація приміщень.

Дотримання санітарно-гігієнічних умов організації харчування забезпечується завдяки дотриманню санітарно-гігієнічного режиму в групових приміщеннях та на харчоблоці.

На харчоблоці наявні інструкції щодо правил миття посуду, використання миючих засобів, технологічного обладнання. У кожній групі наявний осередок помічника вихователя, де розмішено інструкції щодо правил миття посуду, використання миючих засобів, а на харчоблоці - спеціальні стенди з питань дотримання техніки безпеки та правил кулінарної обробки продуктів харчування, інструкції щодо роботи з технологічним обладнанням, графік генерального прибирання приміщення харчоблоку, тощо.

Усіма працівниками ЗДО суворо виконуются пропозиції установ держсанепідемслужби, після проведення планових перевірок.

Для організації різноманітного та збалансованого харчування в ЗДО №289 затверджено примірне двотижневе меню на зимово-весняний і літньо-осінній період погоджене районною СЕС

Примірне двотижневе меню на осінній період

Розроблено план запобіжних заходів, спрямованих на формування здорового харчування дошкільників, та попередження порушень саніітарно-гігієнічного режиму закладу дошкільної освіти №289.

Вихователі, помічники-вихователів ознайомлені з питанням гігієнічного та естетичного виховання дітей, приділяють належну увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок дітей під час вживання їжі, додержуються принципів наступності, єдності вимог при організації харчування в дошкільному навчальному закладі і в родині. У кожній групі оформлені куточки харчування для ознайомлення батьків з питанням раціонального харчування дітей вдома та в закладі дошкільної освіти, порадами лікарів-дієтологів. Систематично проводяться бесіди, консультації, батьківські збори .

Поради для батьків щодо харчування дітей

/Files/images/image.jpg

Заходи щодо покращення стану організації харчування ЗДО №289 у 2018-2019 навчальному році.

Заходи Відповідальний Термін виконання
1 Створити необхідні матеріально-технічні умови для організації харчування дітей в ЗДО Голобородько В.І. , завідувач Постійно
2 Контролювати дотримання санітарно- гігієнічних умов на харчоблоці та в групових приміщеннях Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
3 Контролювати правильність ведення документації відповідно до номенклатури справ Голобородько В.І. , завідувач Постійно
4 Висвітлювати медико-педагогічну оцінку організації харчування дітей в інформаційних повідомленнях, довідках, наказах, обговорювати результати на виробничих нарадах, звітах керівника перед педколективом та батьківською громадськістю Голобородько В.І. , завідувач Постійно
5 Контролювати збереження продуктів харчування відповідно до санітарних вимог, термінів їх реалізації Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
Заходи Відповідальний Термін виконання
6 Здійснювати щомісячно та в цілому за рік аналіз виконання натуральних та грошових норм відповідно до вікових категорій дітей Голобородько В.І. , завідувач Постійно
7 Проводити засідання ради з організації харчування Голобородько В.І. , завідувач 1 раз на місяць
8 Контролювати організацію харчування в группах, виховання культурно-гігієнічних навичок дітей Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
9 Дотримувати вимоги наказу МОЗ та МОН України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»; Із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 від 26.02.2013 Голобородько В.І. , завідувач Постійно
10 Контролювати дотримання технології приготування страв Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
11 Складати меню-розкладку з урахуванням виконання натуральних норм харчування Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
12 Проводити громадський контроль за закладкою продуктів в казан на харчоблоці Голобородько В.І. , завідувач Постійно
13 Забезпечити дотримання умов збереження продуктів та термінів їх реалізації Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
14 Контролювати дотримання особистої гігієни працівниками ЗДО Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
15 Контролювати дотримання правил миття посуду на харчоблоці та в группах Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
16 Контролювати дотримання санітарних правил холодної обробки продуктів харчування, та поточності виробничого процесу Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
Заходи Відповідальний Термін виконання
17 Проводити подвійну термічну обробку виробів з м яса, риби, молочних продуктів (смаження на плиті впродовж 10 хв., з наступним смаженням у духовій шафі при температурі 220-250 о С) Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
18 Проводити бесіди з батьками щодо організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти та вдома Сорокіна О.Л., сестра медична старша Постійно
19 Провести консультацію з вихователями щодо санітарно-гігієнічних та протиепідемічних питань Сорокіна О.Л., сестра медична старша 17.12.2018
Кiлькiсть переглядiв: 1007